Q128668 - Bình minh rạng rỡ

695,000đ

Kìa bình minh rạng rỡ đang lên

Nọ hoa nở trên từng dốc núi

Giữa đồng cỏ chim ca vời vợi

Nước chia dòng khe lấp ánh pha lê

Bình luận
Đánh giá :